Corona and The Jewels
© 2020
Koruna a Klenoty

 


 

        

 


 


Mother Nature  unites women from around the world
during this challenging time and talks
with them how they are coping with this
unprecedented period...
Corona & The Jewels interviews were filmed in
April 2020 in the United Arab Emirates during
the world's lockdown where one and only
human connection was virtual connection.
While The Jewels giving interviews,
Mother Nature speaks to the people.
She is their sanctuary and will always remain
for her people with a sore soul, even though
she feels a lot of pain, bitter delusions,
sometimes she is on the verge of despair
but nevertheless she does not lose faith
and love for her people…

Very emotional, truthful
and loving presentation of incredibly
strong 12 individuals…

 


Matka Príroda v tomto náročnom období
zjednocuje ženy po celom svete
a hovorí s nimi ako sa vysporadúvajú
s týmto bezprecedentným obdobím...
Rozhovory vo filme Koruna a Klenoty
boli natočené v apríli 2020
v Spojených Arabských Emirátoch
počas svetového uzamknutia,
kde jednym jediným ľudským spojením
bolo virtuálne spojenie.
Zatiaľ čo Klenoty sa vyjadrujú,
matka príroda hovorí ľuďom,
že je ich útočiskom a vždy zostane
pre svoj ľud s boľavou dušou.
Aj keď cíti veľa bolesti, trpkých sklamaní,
no aj napriek tomu nestráca vieru
a lásku k svojim ľuďom zeme…

Veľmi emotívna a pravdivá výpoveď
neuveriteľne silných 12 jednotlivcov...

 

 

Genre / Žáner:
Documentary film / Dokumentárny film

Directed by / Réžia:
Annina Alexis Fedorkova

Written by / Scenár:
Anna Monika Fedorkova,
Annina Alexis Fedorkova


Produced by / Producent:
Tony Goldmann

Music composed by / Hudba:
Pavol Pilip

Cast / Obsadenie:
Tone Innset, Laura Gatti, Nicole Purin,
Martina Hirkala, Anne Louise Abraham,
Roberta Paccagnella, Ivana Rosova,
Yasmina Azhari, Barbora O'Grady,
Bea Sevcov, Kakuko Sugawara,
Reem Rizk, Annina Alexis Fedorkova
 

 

The Palace Entertainment Group FZE, UAE
Video Cam Design, Slovakia